Privacy verklaring

Privacyverklaring

 

 

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Isis Sturtewagen Fotografie worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar en waarvoor jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je hiervan gebruik kunt maken.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

01. Isis Sturtewagen Fotografie

Isis Sturtewagen Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Karel Doormanstraat 59
2405VM Alphen aan den Rijn
+31639671627
info@isissturtewagen.nl
www.isissturtewagen.nl 
BTW NL539211801B01
KVK 67001157 

 

02. Persoonsgegevens 

Isis Sturtewagen Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Bedrijfsnaam (bij zakelijke opdrachten)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Foto’s
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact

 

03. Doel verwerking persoonsgegevens

Isis Sturtewagen Fotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Isis Sturtewagen Fotografie de betreffende dienst niet aanbieden.

Isis Sturtewagen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • contact opnemen
 • alle communicatie voorafgaand aan en na afloop van een fotoreportage
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • het afhandelen van jouw betaling

Daarnaast verzamelt de website van Isis Sturtewagen Fotografie gebruikersgegevens om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Isis Sturtewagen Fotografie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

04. Ontvangers

Isis Sturtewagen Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Isis Sturtewagen Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

De gegevens die Isis Sturtewagen Fotografie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

Factuursturen / Dubsado | Onze offertes en facturen versturen wij via Factuursturen. Jouw naam + voornaam, adres en mailadres worden daar ingevoerd en opgeslagen zodat jouw betaling correct afgehandeld kan worden.

Wij zijn momenteel bezig met overstappen van Factuursturen naar de CRM software Dubsado. Vanaf juni/juli hopen we de overstap gemaakt te hebben. De gegevens die dan nog in Factuursturen staan zullen na de overstap verwijderd worden zodat de persoonsgegevens van al onze klanten op ÈÈn plek bewaard worden.

Antagonist webmail | De e-mail van Isis Sturtewagen Fotografie wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist. 

Pixieset | Pixieset ontvangt jouw foto’s en jouw e-mailadres zodat we jouw digitale fotogalerij kunnen afleveren.

Floricolor | Onze albums en prints worden gedrukt door Floricolor. Trouwalbums worden eerst aan ons geleverd, maar mini-albums en losse prints bij alle overige fotoreportages worden rechtstreeks van de drukker aan de klant geleverd. Hiervoor ontvangt Floricolor van ons uw adresgegevens en telefoonnummer.

Isis Sturtewagen Fotografie behoudt het recht om de gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Isis Sturtewagen Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Isis Sturtewagen Fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

 

05. Opslagperiode 

Isis Sturtewagen Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieÎn van) persoonsgegevens: 

Contact opnemen | Op het moment dat je contact opneemt met Isis Sturtewagen Fotografie via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

Levering diensten/goederen | Foto’s en album/drukwerk ontwerpen blijven standaard 5 jaar in ons archief bewaard. Nadien kan je deze niet meer opvragen. Wanneer je toestemming hebt gegeven aan Isis Sturtewagen Fotografie om de foto’s te gebruiken voor portfolio/website/social media doeleinden worden je foto’s, of een selectie daarvan, minimaal 6 jaar bewaard.

Google analytics | De informatie die door Google Analytics wordt verzameld wordt na twee jaar automatisch verwijderd. 

 

06. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Isis Sturtewagen Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieÎn gemaakt. Je gegevens zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

 

07. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Recht op inzage | Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Isis Sturtewagen Fotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Isis Sturtewagen Fotografie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

Recht op rectificatie | Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Isis Sturtewagen Fotografie. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

Recht op overdracht | Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Isis Sturtewagen Fotografie opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Hierbij dient Isis Sturtewagen Fotografie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Recht op wissen van gegevens | Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Isis Sturtewagen Fotografie vastgelegd zijn? Dan heb je recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

Recht op het indienen van een klacht | Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Isis Sturtewagen Fotografie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) | Wil jij niet dat Isis Sturtewagen Fotografie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Gebruik maken van deze rechten kan via info@isissturtewagen.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.